ယူနန္ျပည္နယ္သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံမ်ား မီဒီယာသတင္းေထာက္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တ႐ုတ္ယူနန္-ထိုင္း မီဒီယာဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သိရပါသည္။

အဆိုပါဖလွယ္ေရးအဖြဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန အရာရွိ Lt. Gen. Sansern Kaewkumnerd သည္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေျပာၾကားပါသည္။ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္တြင္ ယခုႏွစ္ပိုင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အထူးသျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႕သည္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထိုင္း-တ႐ုတ္ယူနန္မီဒီယာအၾကား ဖလွယ္ေရးလည္း အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အႀကီးစားကုန္စည္ျပပြဲ၊ မြမ္းမံသင္တန္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ ေလ့လာၾကည့္ရႈၿပီး နားလည္မႈႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးျမႇင့္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္ေဆာင္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစိုးရသတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ထ်န္ဟူခ်င္းက ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားပါသည္။ “ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” အဆိုျပဳခ်က္ကို အဆက္မျပတ္ တြန္းေဆာ္လာသည္ႏွင့္အညီ တ႐ုတ္ယူနန္-ထိုင္းမီဒီယာအၾကား ဖလွယ္ေရး တစ္ေန႔တျခားမ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ပိုုမိုမ်ားျပားလာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမီဒီယာသမားမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ယူနန္ကို ခံစားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစိုးရသတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနသည္ တ႐ုတ္-အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲ စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပမည့္အခြင့္ေကာင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမီဒီယာမ်ားအား ယူနန္သို႔ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႈကို တိုးျမႇင့္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္တင္ျပပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ယူနန္မီဒီယာအဖြဲ႔တို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ NBT သို႔သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူသည္ အဆိုပါ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၏အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ကာ တ႐ုတ္ယူနန္မီဒီယာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျပည့္အ၀ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။