ေဆာင္းဦးကာလ ေနျခည္ျဖာၿပီး ေရႊ၀ါေရာင္သစ္ရြက္တို႔ လြင့္ပ်ံလွပေနတဲ့ ထိန္ခ်ဳံဂ်င္ဂိုရြာ

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏို၀င္ဘာလလယ္ပိုင္းမွ ဒီဇင္ဘာလအစထိတိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္ထိန္ခ်ဳံဂ်င္ဂိုရြာတြင္ အလွပဆံုးျဖစ္ေနသည့္အလွတရားကို ရႈစားႏိုင္သည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ ေရႊ၀ါေရာင္သစ္ရြက္မ်ားစြာ လြင့္ပ်ံလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းရြာထဲကသစ္ေတာ၊ သစ္ေတာထဲကေက်းရြာ ျဖစ္ေနသည့္ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေက်းရြာအတြင္း တ႐ုတ္ဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ဂ်င္ဂိုသစ္ပင္(၃)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ေရႊ၀ါေရာင္ကမၻာၾကီးကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္သက္တမ္းရိွ ဂ်င္ဂိုသစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤေက်းရြာကေလးသည္ ေရွးေဟာင္းရြာျဖစ္သည္ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစလ်က္ရိွပါသည္။

ဆင္ဟြာသတင္း၊ ပံု-Yin Ge