လမုန္႔႔ပြဲေတာ္ေန႔ျမတ္ဆင္ႏႊဲရန္ ကူမင္းစူပါမားကက္မွ လမုန္႔ကို အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းသြက္လ်က္ရွိ

မဂၤလာက်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လမုန္႔ပြဲေတာ္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကူမင္းလမုန္႔ေစ်းကြက္သည္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိလာသည္။ ယူနန္ကူမင္း၊ ယြီရွီ၊ ခ်ဴက်င္စသည့္ေဒသမွ လမုန္႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ လမုန္႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ လမုန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုကို စူပါမားကက္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ “လမုန္႔ပြဲေတာ္အထူးေလွ်ာ့ေစ်း” ျဖင့္ လမုန္႔မ်ားမွာ လြန္စြာ အေရာင္းသြက္လာပါသည္။

လက္ေဆာင္လမုန္႔မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ က်ီခ်င့္ရွန္၊ ကြမ္ရွိန္ယြမ္၊ က်ာဟြာစသည့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ကူမင္းလမုန္႔တို႔သည္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုတို႔ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ခံရပါသည္။ ယူနန္ပန္းမန္လမုန္႔၊ ေတာ႐ိုင္းမႈိ စသည့္လမုန္႔အမ်ဳိးႏွင့္ ready-made ယူနန္၀က္ေပါင္ေျခာက္လမုန္႔ စသည္တို႔ကို ဧည့္သည္မ်ားက အားေပး၀ယ္ယူၾကပါသည္။

သတင္းေထာက္–Yang Zheng