(ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္း)ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကေလးျဖာမာသည္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္း ေဆးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္လာ

ယခုရက္ပုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏သတင္းေထာက္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေသာ တ႐ုတ္ ႏုိ္င္ငံယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကေလးျဖာမာသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ျဖာမာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစိေဟာ္ရြာတြင္ သစ္ပင္အၾကား၏ေတာင္ယာေျမေပၚ၌ အမဲေရာင္ေရာင္ျခည္ ျပတ္ေစပုိက္ကြန္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနပံုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

“ဒီပုိက္ကြန္ေအာက္မွာ ဖံုးလႊမ္းထားတာဟာ တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးပင္ “ခြၽန္လုတ္”ျဖစ္ပါတယ္။ အပူက် ႏုိင္တယ္။ ပုိးကင္းေစႏုိင္တယ္၊ ေရာင္ရမ္းမႈေလွ်ာ့ပါးေစတယ္၊ ဒါ့အျပင္ အနာလည္းေပ်ာက္ေစႏိုင္တယ္”ဟု ျဖာမာၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတံုရာေဟြးက ေျပာၾကားသည္။ သတင္းအရ ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ ခြၽန္လုတ္ ၏တန္ဖုိးသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အသက္(၅၆)ႏွစ္ရွိေသာ ရြာသားယမ္ႏုိင္တယ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ခြၽန္လုတ္ကုိ စတင္ စုိက္ခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ဧကတစ္ဧက ေရာင္းလိုက္ရာ ဝင္ေငြတရုတ္ယြမ္(၂)သိန္းခန႔္ ရရွိခဲ့ သည္ဟု သူ၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ သိရပါသည္။

ယမ္ႏုိင္တယ္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ– ကြၽန္ေတာ္နဲ႔မိသားစုရဲ႕ ခြၽန္လုတ္စုိ္က္ပ်ဳိးျခင္းက အရင္တ႐ုတ္ဧက (၁)ဧကမွ အခု(၄)ဧကထိတိုးမ်ားလာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက အာလူးနဲ႔ေျပာင္းဖူးစုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက မိသားစုတစ္အိမ္လံုးအတြက္ အစား အေသာက္အတြက္ပဲ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္တယ္။ အပိုဝင္ေငြက မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အခုဆိုရင္ ခြၽန္လုတ္စုိက္ပ်ဳိး လုိ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္လာပါၿပီ။

“ခြ်န္လုတ္က ေတာ္ေတာ္ေစ်းႀကီးပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ခြၽန္လုတ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ အရမ္းမ်ားေနတယ္”ဟု စိေဟာ္ရြာခြၽန္လုတ္စုိက္ပ်ဳိးေရးစခန္း၏ တာဝန္ခံ ေရွာင္းၾကည့္ကြၽင္းမွဆုိသည္။ “ခြၽန္လုတ္ရဲ႕ရင့္မွည့္ကာလက အခ်ိန္လုိတယ္။ (၄)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ပဲဆြတ္ခူး ႏိုင္တယ္”ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေရွာင္းၾကည့္ကြၽင္းသည္လည္း ယူနန္ပုိင္ေယာက္(ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေသြးတိတ္ေဆး)သြားတုိက္ေဆးအတြင္း အလြန္အေရးႀကီးေသာေဆးတစ္မ်ဳိးမွာ ခြၽန္လုတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ စိေဟာ္ရြာ ခြၽန္လုတ္စုိက္ပ်ဳိးေရးစခန္းသည္ ယူနန္ပုိင္ေယာက္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ခြၽန္လုတ္သည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ယူနန္ပုိင္ေယာက္ကုမၸဏီသုိ႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ၿပီး ပံုမွန္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလွ်င္ ကုမၸဏီက ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ တစ္ကီလုိဂရမ္တ႐ုတ္ေငြ (၃၀၀)ျဖင့္ အနီ ေရာင္ေစ်းႏႈန္းအဆင့္ သတ္မွတ္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုမၸဏီ+ စုိက္ပ်ဳိးေရးစခန္း+လယ္သမား”ပံုစံျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အပင္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ေပးၿပီး လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမစိုက္ထုတ္သည္။ ခြၽန္လုတ္ရင့္မွည့္ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီမွ ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံျဖင့္ ထုိေဒသ၏စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းလည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ စိေဟာ္ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း(၉၁)စုသည္ ခြၽန္လုတ္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ၎အနက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းဝင္အိမ္ေထာင္စုသည္ (၄၉)စုရွိေနသည္။ ခြ်န္လုတ္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္း သည္ တ႐ုတ္ဧက (၁၈၈)ဧကရိွၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းဝင္အိမ္ေထာင္စုမွ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအက်ယ္အဝန္း သည္ တ႐ုတ္ဧက(၁၀၈)ဧက ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခြၽန္လုတ္စုိက္ပ်ဳိးသည့္ လယ္သမား မ်ားသည္ အပင္ႏွင့္စုိက္ပ်ဳိးနည္းကုိ အခမဲ့ရရွိႏုိင္ၿပီး သူတုိ႔သည္ လယ္ယာေျမကုိ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံ ခန႔္ခြဲသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းဝင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုတုိ႔အား တစ္အိမ္စုလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြ ယြမ္(၃၀၀)ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးစခန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွရာ အဆုိပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းသည္ ဆင္းရဲေသာလယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးအရင္းအႏွီးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ၿပီး အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းလည္း တုိးမ်ားေစႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ျဖာမာၿမိဳ႕နယ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အိမ္ေထာင္စုတုိင္း သစ္ေတာကာကြယ္သမားတစ္ ေယာက္ကုိ ခန႔္အပ္ၿပီး တစ္ေယာက္လွ်င္လစာ တ႐ုတ္ေငြယြမ္(၇၀၀)ခန႔္ ေပးသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ား သည္လည္း ဆိတ္၊ ၾကက္ေမြးျမဴၾကၿပီး အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာလာၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။