ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမႀကိမ္းေျမာက္ Karting ကား စိန္ေခၚေရး ၿပိဳင္ပြဲကို ခြန္မင္း၌ က်င္းပ

ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ “ဘယ္သူက F1 ကားဘုရင္လဲ” ဗို႔တယ္(Ford)ဖလား Karting ကား စိန္ေခၚေရး ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ Karting ကား လက္ေရြးစင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ၿပိဳင္ပြဲေတာ္ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္ ၇၆ ေယာက္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

Karting ကား ၿပိဳင္ကြင္းႀကီးသည္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ တာ့ပန္ေခ်ာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဝုရွိေက်းရြားအုပ္စု ကိုထိန္ကုတ္ ရြာရွိ ယူနန္ ရႊန္႔ဖုန္း အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ ပန္းျခံတြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ မို ၄၀ ရွိပါသည္။ ၄င္း Karting ကား ၿပိဳင္ကြင္းကို ရႊန္႔ဖုန္း အုပ္စုသည္ ယြမ္ ၁၅ သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ B အဆင့္ မီသည့္ Karting ကား ၿပိဳင္ကြင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ဆိုလွ်င္ ၁ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး အရြယ္အစားမတူသည့္ အေကြ႔သည္ ၁၀ ခု ခန္႔ပါဝင္ၿပီး ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္မတူေခ်။ အေျပးၿပိဳင္လမ္းသည္ ေကြ႔ေခ်ာင္လိမ္လစ္ၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူအတြက္ အင္မတန္ စိန္ေခၚမႈ ရွိၿပီး ကိုယ့္ အရည္ အခ်င္းကိုလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏုိင္တာ ျဖစ္သည္။

ဤဟာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည့္ စံခ်ိန္မီေသာ အတန္းအစားျမင့္ေသာ Karting ကား ၿပိဳင္ကြင္း ျဖစ္သည္။

发表评论