Gengma Green Crops Festival ရောက်တော့မည် ဝလူမျိုးတို့နှင့် ပွဲတော်ကို အတူတူ ဆင်နွှဲကြပါအုန်း ကလည်း အတူတူ ကကြပါ

2024-05-13 source:mingala news

Gengma Green Crops Festival ရောက်တော့မည်  ဝလူမျိုးတို့နှင့် ပွဲတော်ကို အတူတူ ဆင်နွှဲကြပါအုန်း ကလည်း အတူတူ ကကြပါ