ဝလူမျိုးတို့၏ လှပသောဝတ်စုံများကို တွေ့ကြုံခံစားပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်ကိန်မာခရိုင် စပါးပျိုးပင်စိမ်းပွဲတွင် ယူနန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ခံစားလိုက်ပါ။

2024-05-11 source:mingala news


ဝလူမျိုးတို့၏ လှပသောဝတ်စုံများကို တွေ့ကြုံခံစားပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်ကိန်မာခရိုင် စပါးပျိုးပင်စိမ်းပွဲတွင် ယူနန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ခံစားလိုက်ပါ။