မကြာသေးမီက ဟုန်ဟယ်စီရင်စု တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ခိုလှုံရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှ အမျိုးသား ဒုတိယ အဆင့် ကာကွယ်ထားသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သော ငှက်မျိုးစိတ်တစ်မျိုး ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်
2024-02-28 source:mingala newsမကြာသေးမီက ဟုန်ဟယ်စီရင်စု တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ခိုလှုံရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှ အမျိုးသား ဒုတိယ အဆင့် ကာကွယ်ထားသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သော ငှက်မျိုးစိတ်တစ်မျိုး ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ #yunnan #ecologicalyunnan