ယုန္ကေလးသည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို သဘင္ဆင္ႏွြဲျပီး ေႏြးေထြးေသာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို စည္ကားစြာ ဆင္ႏွြဲသည္
2023-01-19 source:Mingala news


.