ယူနန်ပြည်နယ်မှ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကပြသူ ရန်လီဖင်နှင့် လီယို့ကန်း၊ ယူဇွန်ကွန်းသည် အက "ယုန် နှင့် ချန်အယ်"ကို ပြသမည်
2023-01-18 source:Mingala news


.