တရုတ်-လာအိုမီးရထားလမ်း၏ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပမာဏ တန်ချိန် ၂.၂၃သန်းသို့ ရောက်ရှိ
2023-01-11 source:Mingala news


တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်သည့် ၁၃ လတာ ကာလအတွင်း ကူမင်းအကောက်ခွန်မှ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသော တရုတ်-လာအိုမီးရထားလမ်း၏ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပမာဏမှာ တန်ချိန် ၂.၂၃၁၇သန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးမှာ ၁၄.၅၆၆ဘီလီယံရှိပြီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်တွင် ကူမင်းအကောက်ခွန်သည် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးပြီး လာအိုအကောက်ခွန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို နက်ရှိုင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု ဖလှယ်ရေးကို ပိုမို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ကာ “ရေတစ်လမ်းကုန်းတစ်လမ်း” ပူးတွဲတည်ဆောက်မှု၏ အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။