ဝမ်ရှန်း လောင်ကျွင်းတောင်သည် တောင်စဉ်စီတန်းကာ မြူတို့ဖြင့် ရစ်ဆိုင်းနေ
2023-01-10 source:Mingala news


ဝမ်ရှန်း လောင်ကျွင်းတောင် ခရိုင်အဆင့် သဘာဝဘေးမဲ့တော၏ အစအဆုံးမီတာငါးသောင်းခန့်သည် တောင်စဉ်စီတန်းကာ မြူတို့ဖြင့် ရစ်ဆိုင်းနေပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၅၇၉.၃မီတာခန့်မြင့်ကာ ဘေးမဲ့တော၏ ဧရိယာမှာ ၃၅၃ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည်။