ရှန်းယောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီးရထားဂိတ်၏ သွင်းကုန် ကုန်စည် တင်ပို့မှု ပမာဏသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် လေးသိန်းကျော်လွန်ခဲ့
2023-01-05 source:Mingala news


၂၀၂၂ခုနှစ်တွင် ယူနန် ဟော်ခို၏ ရှန်းယောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီးရထားဂိတ်တွင် နိုင်ငံတကာ ရထားတွဲ စုစုပေါင်း ၁၄၄၆ စင်းနှင့် ကုန်စည် တန်ချိန် ၄၃၂,၅၀၀ ကို စစ်ဆေးပြီး လွှတ်ပေးခဲ့သည်။