စစ်ဆောင်ပန်းနား တောရိုင်းဆင်တောင်ကြားတွင် တောရိုင်းဆင်တို့၏ ကြည့်ကောင်းမှုကို ရှုစားလှည့်ပါ
2023-01-05 source:Mingala news


စစ်ဆောင်ပန်းနား တောရိုင်းဆင်တောင်ကြားသည် တောရိုင်းဆင်တို့၏ လှုပ်ရှားမှု အစုစည်းဆုံးနှင့် မကြာခဏဖြစ်ရာ နေရာဖြစ်သည်။ ကံကောင်းပါက ခရီးသွားများသည် ထိုနေရာသို့ အစာရှာရန် တောထဲမှရောက်လာသော တောရိုင်းဆင်များကို မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။