ຊື່ວີດີໂອ: "ຂ້ອຍສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນລາວ"
2022-10-12 source:Mingala news