တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းမိုကျန်း ဘူတာရုံ ရှုခင်းဖြစ်ပြီး ဘူတာရုံလည်းဖြစ်သည်
2021-11-25 source:Mingala news
မိုကျန်း ဟားနီလူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်ခွဲသည် ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ဘက်၊ ဖူအယ်မြို့ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ဟားနီလူမျိုး ဇာတိ၊ ခရမ်းရောင် ဆန် ဇာတိ၊ အမြွှာ ဇာတိဟု ခေါ်နိုင်သည်။ မိုကျန်း ဘူတာရုံ တည်ဆောက်ရေး ဧရိယာ ၄၉၉၀ စတုရန်းမီတာ ရှိသည်။