တရုတ် သည် လာအိုရထားလမ်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကူညီတည်ဆောက်ပြီး လာအိုအတွက် ရထားလမ်းဆိုင်ရာ ထူးချွန်သူ သင်ပေးသည်
2021-11-23 source:Mingala news
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းကို ဒီဇင်ဘာတွင် ဖွင့်လှစ်မည် တရုတ်-လာအိုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ချစ်ကြည်ရေးလမ်း တည်ခင်းပေးသည်။ ၎င်းရထားလမ်း ရေရှည်စွာ သုံးပြုနိုင်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံသည် လာအိုနိုင်ငံအတွက် ရထားလမ်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကူညီထောက်ပံ့ တည်ဆောက်အားဖြင့် လာအိုအတွက် ရထားလမ်းဆိုင်ရာ ထူးချွန်သူ သင်ပေးသည်။