ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ မီးအိမ် အစားအစာပွဲတွင် ရောင်စုံမီး တစ်သောင်းကျော် ရှိသည်
2021-11-11 source:Mingala news
ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ မီးအိမ် အစားအစာပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်အထိ ကျင်းပမည် ရောင် စုံမီး တစ်သောင်းကျော် ရှိမည်။