ဇန်နဝါရီလ-စက်တင်ဘာလ တရုတ်-မြန်မာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၃.၃ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်
2021-11-03 source:Mingala newsလောလောဆယ်တွင် သတင်းထောက်သိပြီး ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်-မြန်မာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၃.၃ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။


တရုတ်-မြန်မာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် နိုင်ငံစွမ်းအင် တည်ဆောက်သည့် အဓိက နည်းလမ်း ဖြစ်ပြီး “ရပ်ဝန်တစ်ခု လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” စနစ်အောက်တွင် အရေးပါသော လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။