ဖန်တီးချက် ယူနန် ၂၀၂၁ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်း ပြပွဲကို ကူမင်းမြို့တါင် ဖွင့်လှစ်သည်
2021-10-27 source:Mingala newsအောက်တိုဘာ ၂၇ရက်တွင် ဖန်တီးချက် ယူနန် ၂၀၂၁ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်း ပြပွဲကို ကူမင်း နိုင်ငံတကာ ပြပွဲစင်တာ၌ ဖွင့်လှစ်သည်။ ပြခန်း ၄ခု စီစဉ်ပြီး မြို့သူမြို့သားသို့ မဖွင့်လှစ်ပါ ပြည်နယ်ခွဲ နှင့် မြို့ ၁၆ခုမှ ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းဌာနတို့ ပြပွဲကို တက်ရောက် ပါဝင်သည်။