ကူမင်း တျိန်းကန် နိုင်ငံတကာ ပြပွဲစင်တာကို မြို့သူမြို့သားသို့ အခမဲ့ ဖွင့်လစ်သည်
2021-10-19 source:Mingala news
COP15 ညီလာခံ အစည်းအဝေးပွဲကြီးကို ကျင်းပသော ကူမင်း တျိန်းကန် နိုင်ငံတကာ ပြပွဲစင်တာ နံပါတ်၇၊ နံပါတ်၅ ပြခန်းကို မြို့သူမြို့သားသို့ အောက်တိုဘာ ၁၇ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ရက်အထိ အခမဲ့ ဖွင့်လှစ်သည်။