ယူနန်ပြည်နယ်သည် ဗီယက်နမ်သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်သည်
2021-10-18 source:Mingala news

အောက်တိုဘာ ၁၆ရက်တွင် ယူနန်ပြည်နယ် ဗီယက်နမ်သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်ခြင်း လွှဲပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ကူမင်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤအကြိမ် လှူဒါန်းပေးအပ်သော အယွမ် (၁၉.၉)သိန်း တန်ဖိုးသော ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ဆေး ပစ္စည်းများကို ဟော်ခော်-လောင်ကိုင်း နယ်စပ်ဂိတ် အားဖြင့် ဗီယက်နမ်သို့ ပို့ဆောင်ရောက်ခဲ့သည်။