တရုတ်-လာအိုရာထားလမ်းတွင် ဖူအယ် ဘူတာရုံကို အောက်တိုဘာ လကုန်တွင် ပြီးဆုံးမည်
2021-10-15 source:Mingala news

ဖူအယ်ဘူတာရုံသည် တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ယို့ရှီး-မိုဟန်တွင် အရေးပါသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အချက်အချာ ဖြစ်သည်။ ယခုအထိ ဖူအယ်ဘူတာရုံ ၉၈ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်ဖြစ်မည် အောက်တိုဘာ ၂၀ရက်တွင် တည်ဆောက်ဖြစ်မည် ခန့်မှန်းသည်။

တရုတ်-လာအို ရာထားလမ်းသည် ဖူအယ်မြို့တွင် ဘူတာရုံ ၃ရုံ ရှိပြီး ဖူအယ်ဘူတာရုံ၊ နင်အယ် ဘူတာရုံ၊ မို့ကျန်း ဘူတာရုံ ဖြစ်သည်။ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း လမ်းပေါက်ပြီးနောက် ကူမင်းမြို့မှ ဖအယ်မြို့သို့ ၂နာရီသာ ရောက်နိုင်သည်။