၂၀၂၁ခုနှစ် တရုတ် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာရေး ပြပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
2021-10-12 source:Mingala news၂၀၂၁ခုနှစ် တရုတ် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာရေး ပြပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်။


ဤအကြိမ် ပြပွဲဧရိယာ ၇သောင်း စတုရန်းမီတာ ရှိပြီး ပြစခန်း ၈ခုရှိပြီး စံပြပြနေရာ ရှိပြီး တက်ရောက်ပါဝင်သောလုပ်ငန်းဌာန ၁၅၀၀ခန့် ရှိသည်၊ နိုင်ငံ နှင့် ဒေသ၅၀ခန့်၊ ပြည်တွင်း ပြည်နယ်၊ မြို့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ၃၁ခု ပြပွဲကို ပါဝင်မည်။