ယခုနှစ် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀)သန်းအထိ ရောက်ရှိ
2021-10-08 source:China Paukphaw
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် ယခုဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်) ၁၁ လတာအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀)သန်းအထိ ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(DICA)သတင်းအရ သိရသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်းပမာဏ အမေရိကန်

ဒေါ်လာ (၂၆.၅၃၅)ဘီလီယံရှိသည်။ ထိုအနက် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း (၂၀)ခုကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉၁)သန်းခန့်ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ၏ ဝ.၇၇% ရှိကြောင်း DICA သတင်းအရ သိရသည်။


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေထွက်ကုန်၊ စက်မှုဇုန်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သတ္တုတွင်းတူးဖော်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ (၁၁)ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံပမာဏ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၈)ဘီလီယံရှိကြောင်းမြန်မာ နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်စာရင်းများအရ သိရသည်။


၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၂) ဘီလီယံသာရှိသည်။ ၄င်းအနက် နှစ်အလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၂)ဘီလီယံခန့်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄.၂)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၉)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိ

ကန်ဒေါ်လာ (၄.၈)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၈)ဘီလီယံ နှင့်၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၇)ဘီလီယံ ဝင်ရောက်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(DICA)၏ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြချက်အရသိရသည်။