ကမ္ဘောဒီးယားသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သရက်သီး တင်ပို့ရေး ပမာဏ တိုးမြှင့်သည်
2021-09-30 source:Mingala news
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပြီးနောက် ကမ္ဘောဒီးယားသည် တရုတ်သို့ သရက်သီး တင်ပို့နှုန်း လျှင်မြန်စွာ တိုးမြှင့်ပြီး ယခုနှစ်တွင် တရုတ်သို့ သရက်သီး တန်ချိန် ၂၀၀ကျော် တင်ပို့သည်။


စာရင်းကောက်ခြင်း အရ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားသည် သရက်သီး ဟက်တာ ၁.၃၂သိန်း စိုက်ပျိုးပြီး စုစုပေါင်း ထွက်နှုန်း (၁.၃၈၂)သန်း ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှင် ကမ္ဘောဒီးယား သရက်သီး တန်ချိန် ၅သိန်း သွင်းယူမည်။