၂၀၂၁ခုနှစ် တရုတ် အလှဆုံး ခရိုင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် ဒေသ၃ခု စာရင်းတွင် ထည့်တွင်းသည်
2021-09-27 source:Mingala news


၂၀၂၁ခုနှစ် တရုတ် အလှဆုံး ခရိုင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် သခင်ခရိုင်၊ ကျင်ဟွန်မြို့၊ ဆီလင်ခရိုင် ဒေသ၃ခုသည် ၎င်းစာရင်းထည့်တွင်းသည်။သခင်ခရိုင်သည် ယူနန်ပြည်နယ် တီချိန့် တိဗက်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်ခွဲ အောက်တွင် ခရိုင် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရိုသည်။ကျင်ဟွန်မြို့သည် ယူနန်ပြည်နယ် ဆစ်ဆွမ်းဘန်န တိုင်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်ခွဲ ပိုင်ထားသည့် ခရိုင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆစ်ဆွမ်ဘန်န ပြည်နယ်ခွဲ၏ မြို့တော် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စင်တာလည် ဖြစ်သည်။ဆီလင် ယီလူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ခရိုင်သည် ယူနန်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်၊ ကူမင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည် ကျောက်တော ရှုခင်းသာရပ်ကွက်ည်း ဆီလင်ခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။