ကူမင်း ဘောင်ဖုန်း စိမ့်မြေအရပ် ဥယျာဉ်ကို COP15 အစည်းအဝေးပွဲကြီးတွင် ပြင်ပ ပြသမည်
2021-09-26 source:Mingala news

စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်တွင် ယူနန် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီနိုင်ရန် သတင်းထောက်သည် ဘောင်ဖုန်း စိမ့်မြေအရပ် ဥယျာဉ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ၎င်းဥယျဉ် ပြောင်းလဲမှုကို နားလည်လာသည်။


ဘောင်ဖုန်း စိမ့်မြေအရပ် ဥယျာဉ်သည် ကူမင်းမြို့ ကွန်းတုရပ်ကွက် တျိန်းကန် အရှေ့လက်တွင် တည်ရှိသည်။