လင်ချမ်းမြို့ လင်ရွှန်ရပ်ကွက် ကူဆက်ကျေးရွာတွင် ဆန်စပါး မွှေးပြီး ရွာသူရွာသားတို့ ပျော်ရွှင်လှသည်
2021-09-26 source:Mingala news

လင်ချမ်းမြို့ လင်ရွှန်ရပ်ကွက် ကူဆက်ကျေးရွာတွင် ဆန်စပါး မွှေးပြီး ရွာသူရွာသားတို့ ပျော်ရွှင်လှသည်