က်ဥ္းဖုန္ႏွင့္ ခ်င္ေပါႏွစ္ေယာက္ေရးသားသည့္စာအုပ္《ေသြးစဥ္သရဖူ》သည္ စစ္ေဆာင္ ပန္းနားစာအုပ္ေကာင္း(၁၀)အုပ္စာရင္းသုိ႔ ဂုဏ္ယူစြာဝင္ေရာက္

ယခုရက္ပုိင္းတြင္ စစ္

Read more

အမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳမ်ားမွ မိမိကုိယ္ခႏၵာျဖင့္ ႏုိ႔စုိ႔ကေလးတုိ႔အား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ဓာတ္ပံု ေရပန္းစားကာ ခ်ီးက်ဴးခံရ

  ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ယ

Read more

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေျဖရွင္းရန္ ေနရာခ်ေပးသည့္စခန္းေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေနထုိင္မႈဘဝေကာင္းမြန္လာ

ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ

Read more

(ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္း)ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကေလးျဖာမာသည္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္း ေဆးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္လာ

ယခုရက္ပုိင္း ကြၽန္ေတ

Read more