ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လာအိုႏိုင္ငံမွ ပိုေခ်ာင္(BOKEO)ျပည္နယ္ႏွင္႔အတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔

ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္

Read more

ေရႊလီၿမိဳ႕။ ။ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ အတူေနထိုင္ၾကသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားတို႔သည္ မိစၧာဒိ႒ိအယူကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းကို လက္တြဲဆန္က်င့္ၾက

ယူနန္ျပည္နယ္တယ္ဟုန္ျ

Read more

လာအိုႏိုင္ငံမွ Ceracris kiangsu Tsaiကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္မႈအတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္က ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးၿပီး အက်ိဳးအာနိသင္ ေပၚထြက္လာ

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း

Read more