မနွစ္က ယူနန္နွင္႔ လမ္ဆန္—မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိနို္င္ငံ(၅)နိုင္ငံေတြ၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏဟာ ယြမ္သန္းေပါင္း(၈၁၁၀၀)ရရွိ၏

လမ္ဆန္—မဲေခါင္စီမံကိ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာေရး တံခါးဖြင့္မူဝါဒသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန

Read more

ကူမင္းေဆာင္းရာသီရႈခင္း—-စင္ေရာ္၏အရည္အတြက္ကို စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ယခုႏွစ္ ပံ်လာသည့္စင္ေရာ္ကို (၄၀၅၀၀)ေကာင္ရွိဟု ၾကားရ

ယခုတေလာ ကူမင္းၿမိဳ႕သ

Read more

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည့္သူကြန္ဂရက္ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ အဖိုးတန္ အဆိုအမိန္႔မ်ား

(၂၀) ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေ

Read more