ခြန္မင္းေလေၾကာင္းကုမၸဏီသည္ ဒုတိယတစ္စင္း ကုန္းျမင့္ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ့္သည့္ ေလယာဥ္ပ်ံကို ဝယ္ယူၿပီး ရွမ္းဂ္ရ္လာ ေလေၾကာင္းလိုင္းကို အဓိက ပ်ံသန္း

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ တရုတ္အိုဗာစီတို႔၏ ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္သည့္ ဟိုစြန္႔ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကာပန္းေတြ ေဝဆာစြာ ပြင့္ဖူး

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြ

Read more

ေရာင္စံုယူနန္သည္ ကမာၻႀကီးကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင္႔အလမ္းကို ရွာေဖြ၍ တရုတ္ျပည္စခန္း၌ ယူနန္အသံေကာင္းကိုဆိုလိုက္၏

ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္ေန႔ As

Read more

ယြမ္က်မ္းခရိုင္ ဟာနီလူမ်ိဳးတို႔၏ Palm fan အကကို ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အကျပပြဲတြင္ ကျပ

ယခုတေလာေန႔ ဒုတိယႀကိမ

Read more