ကူမင္းေဆာင္းရာသီရႈခင္း—-စင္ေရာ္၏အရည္အတြက္ကို စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ယခုႏွစ္ ပံ်လာသည့္စင္ေရာ္ကို (၄၀၅၀၀)ေကာင္ရွိဟု ၾကားရ

ယခုတေလာ ကူမင္းၿမိဳ႕သ

Read more

တရုတ္၊လာအို၊ထိုင္း၊ကေမၺာဒီးယားသို႔ေက်ာ္ျဖတ္၍ “လမ္းမႀကီး ေရာင္စံုသက္တန္႔ယူနန္ ျပည္နယ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္၁၁ရက္တြင္

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လာအိုႏိုင္ငံမွ ပိုေခ်ာင္(BOKEO)ျပည္နယ္ႏွင္႔အတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔

ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္

Read more

လင္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ မန္တိန္း ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ေဒသမွ နယ္စပ္ ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအားအတြက္ အက်ိဳးရရွိ

တစ္ဇုန္တစ္လမ္း စီမံက

Read more

ယူနန္ေက်ာက္ေတာဥယာဥ္သည္ ကမၻာ့လင္မယားသစ္ေတြ ဖိတ္ေခၚ၍ ယီတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ လက္ထပ္မဂၤလာထံုးစံအား လက္ေတြ႔ခံစား

တရုတ္ႏိုင္ငံေက်ာက္ေတ

Read more