ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္တြင္ စားေလ့ရိွသည့္ ထူးျခားေသာ အစားအစာမ်ား

ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္စားပြဲေတာ္၊ လမုန္႔ပြဲေတာ္ ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေသာတ႐ုတ္႐ိုးရာပြဲေတာ္ ေလးမ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ သီးျခားအထိမ္းအမွတ္အစားအစာ စားသံုးေလ့ရိွၾကသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္ ဖက္ထုပ္စားသည္။ သမ္း၀ူပြဲေတာ္ (ေကာက္ညႇင္းထုပ္စားပြဲေတာ္) တြင္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ စားသည္။ လမုန္႔ပြဲေတာ္တြင္ လမုန္႔ စားသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ ဘာစားၾကသနည္း။

ခ်င္းလံုး (အစိမ္းေရာင္ဖက္ထုပ္)

ခ်င္းမင္ကာလတြင္ ယန္စီျမစ္ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ခ်င္းလံုးကို စားသည္။ ခ်င္းလံုးသည္ ေဒါနပင္အရည္ႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းမ်ားကို ခ်က္လုပ္္ထားၿပီး အရသာေမႊးက်ဴသည္။ တ႐ုတ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ေဒါနပင္မရွိေသာေၾကာင့္ ညက္ေအာင္ေထာင္းထားေသာ တ႐ုတ္ဆီးသီးႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းမွန္႔ျဖင့္ လံုးကာခ်က္ျပဳပ္ထားကာ အရသာေမႊးက်ဴေနသည္။

မုန္႔ျပား

ရွာ႔မိန္တြင္ “ခ်င္းမင္တြင္မုန္႔ျပားစား”ဟုေသာ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခြန္း ရိွသည္။ ခ်င္းမင္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုအားလံုးသည္ ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ မုန္႔ျပားကို ၀ိုင္း၀န္းခ်က္စားၾကသည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။

ငါးေပါင္း

ခ်င္းမင္အခ်ိန္တြင္ အာဟာရၾကြယ္၀ေသာ ငါးကို ေပါင္း၍ စားပါသည္။

တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္မုန္႔ (တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္ျဖင့္ခ်က္သည့္မုန္႔တစ္မ်ိဳး)

တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္သည္ ေႏြဦးရာသီတြင္ အေကာင္းဆံုး စားသင့္သည့္အစားအစာျဖစ္သည္။ ခ်င္းမင္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္မုန္႔ကိုစားၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အဆိပ္အေတာက္ကိုလည္း ထုတ္ပယ္ေပးႏိုင္သည္။

ပင္ျမင္တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္ႏွင့္ ၾကက္ဥမုန္႔ေၾကာ္

ခ်င္းမင္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္းေတာင္ရွိ အိမ္အမ်ားအျပားသည္ ပင္ျမင္တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္ႏွင့္ ၾကက္ဥမုန္႔ေၾကာ္မ်ားကို စားေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔စားျခင္းျဖင့္ ဉာဏ္ေကာင္းပါးနပ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ဤဓေလ့ထံုးစံသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွိေနေသးသည္။

ခ်င္းမင္ပြဲေတာ္ မၾကာခင္ ေရာက္ေတာ့မည္။ စားေကာင္းေသာ အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကို ျမည္းစမ္းစားၾကည့္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။