အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးျဖင့္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ေနသည့္ ၁၉၉၀ ဖြားအမ်ဳိးသမီး

၀ူထ်န္ခၽြမ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ရွီထူက်ာ၊ ေျမာင္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ လံုးစန္ခ႐ိုင္ ေလာထေက်းရြာ ခ်န္ကၽြမ္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်းရြာသည္ ရာသီဥတု ေအးျမေသာ ေတာေတာင္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပသည့္အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေက်းရြာ ျဖစ္ပါသည္။

၀ူထ်န္ခၽြမ္မွာ (၉)ႏွစ္အရြယ္က ကံဆိုးစြာျဖင့္ ႐ူမက္တစ္အဆစ္ေရာင္နာေရာဂါ စြဲကပ္ခဲ့သည္။ အလယ္တန္း အၿပီးတြင္ ေက်ာင္းဆက္မတတ္ေတာ့ပဲ အိမ္မွာေနရရင္း ေလ့လာမႈတြင္ အ႐ံႈးမေပးခဲ့ေပ။ အိမ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ ၀ူထ်န္ခၽြမ္သည္ ရြာသူရြာသားတို႔စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ မိႈ႐ိုင္း၊ င႐ုတ္သီး၊ အာလူးမ်ား ပုပ္သိုးသည္ကို ေတြ႔ရရာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ သူက ရြာသားရြာသားတို႔၏ ထူးျခားေသာေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး Wechat တြင္ မွ်ေ၀ေပးကာ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၀ူထ်န္ခၽြမ္သည္ အြန္လိုင္းစတိုးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ကာ ခ်န္ကၽြမ္ရြာေနရြာသားရြာသူမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ လူႀကံဳမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ဆီသို႔ သယ္ပို႔ေပးကာ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားဆီကို အျမန္ေခ်ာပို႔ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ခ်န္ရွာၿမိဳ႕ ထ်န္ရွင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး အကူအညီအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီရာ ၀ူထ်န္ခၽြမ္သည္ ေလာထေက်းရြာရွိ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရး ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ေလာထေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ အျမန္ေခ်ာပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးကာ မိမိ၏ အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ရြာလံုးရိွျပည္သူလူထုအတြက္ ထူးျခားေသာေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ၀ူထ်န္ခၽြမ္၏ အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရး ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ ေရာင္းခ်ရေငြ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ (၃)သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ သူ၏မိသားစု၀င္ေငြမွာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာသတင္းေထာက္–Xue Yuge