မတ္လတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း သြားလည္သင့္သည့္ေနရာမ်ား

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကိုမေရာက္ဖူးေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းစိတ္၀င္စားလ်က္ရွိပါသည္။ ၎ေနရာမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ဤလူ႔ဘ၀တြင္ တစ္ေခါက္ေလာက္ သြားေရာက္ေလ့လာရမည္ဟု မိမိက ေတြးေနမိသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေမလက ယူနန္ျပည္နယ္၏ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမစသည့္ အလွတရားမ်ားမွာ ခရီးသည္မ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

တာ့လီ

လီက်န္း

ကူမင္း

တီခ်င့္

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အလွတရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သာယာလွပေသာ႐ႈခင္းအလွတရားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာျဖစ္သည့္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ျပည့္လွ်ံပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အမွတ္တရအရွိဆံုးေသာ မည္သည့္ရႈခင္းေဒသမ်ားကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက ေရာက္ဖူးသနည္း။