မေနာပြဲ ယူနန္ျပည္နယ္မန္စီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မန္စီဂ်င္းေဖာတုိင္းရင္းသား မေနာပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရပါသည္။

တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ေဒသအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ား၀တ္ဆင္ၿပီး မေနာပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲကာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္အတူ ကခုန္ၾကသည္။


သတင္းအရ ယခုႏွစ္ မေနာပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၂)ရက္ေန႔ထိတုိင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ (Yunnan Gateway)