(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အခမဲ့ေသြးလႉဒါနျပဳျခင္းလအစီအစဥ္ က်င္းပ

(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အခမဲ့ေသြးလႉဒါနျပဳ ျခင္းလအစီအစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔က ကူမင္းစည္းေဝးခန္းမေဆာင္ေရွ႕တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ကူမင္းေသြးလႉဘဏ္တြင္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္ဝေစရန္ ၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား ဦးေဆာင္ျခင္းစံနမူနာျပဳ လႉဒါန္းၾကျခင္း မွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အခမဲ့ေသြးလႉဒါနျပဳျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ပါဝင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ယခုအစီအစဥ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေသြးက အသစ္ျပန္ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ျခင္းက အခ်ိန္ ေစာင့္ လို႔မရႏုိင္ဘူး။ မိမိကုိယ္ခႏၶာက်န္းမာမွ ခဏခဏေသြးသြားလႉႏိုင္မယ္”ဟု ကူမင္းၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ ေပၚလစီသုေတသနျပဳျခင္းဌာန ဒုသုေတသီပညာရွင္လွ်ဳိေကာ္ဟြာမွ ေျပာသည္။

သတင္းေထာက္စုစည္းရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရ၊ အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူ တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးတက္လွ်က္ရွိေနၿပီး ယမန္ႏွစ္က လူဦးေရ(၄၈၀၀) ဦးရွိကာ ၎အနက္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးလႉဒါနျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။

“ရာသီဥတု၊ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ဇာတိျပန္ျခင္း ေတြရွိေနလုိ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကူမင္းေသြးအလႉခံရရွိမႈက အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။ ေန႔စဥ္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား(၅၀၀)ေယာက္က ေသြးလႉတာမို႔ ကူမင္းၿမိဳ႕က ေဆးရံု(၃၀၀)ခန႔္မွာ ေသြးလုိအပ္ျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တယ္။ ဒီအစီအစဥ္လႈပ္ရွားမႈက်င္းပျခင္းက ေသြးလိုအပ္ခ်က္နည္းပါးျခင္း အေျခ အေနကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစတယ္” ဟု ကူမင္းေသြးလႉဘဏ္၏ ဒုတာဝန္ရွိသူ ခ်ဲက်ံဳးမင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Yunnan Gateway)