တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ တ႐ုတ္သံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)စသည္ တို႔အတြက္ လႉဒါန္းပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ ကူညီလွဴဒါန္းေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လွ်န႔္သည္ တ႐ုတ္အစုိးရကုိယ္စား ျမန္မာေငြ သန္း(၂၀၀) လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားဖလွယ္ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ျခင္းကိစၥကုိ အေစာလ်င္ဆံုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေစာႏုိင္သေလာက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရမွ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ဟုန္လွ်န႔္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့အစုိးရ၏ ဦးစီးမႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပါတီအသီးသီးႏွင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ေဆြမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာကိစၥကုိ သင့္ေလ်ာ္ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထရပ္ကားအစီး(၂၀) ေထာက္ပံ့ ေပးရန္ ျမန္မာဖက္က အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ “တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထရပ္ကားကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလလယ္ပုိင္းေလာက္ ထရပ္ကားေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေပးႏုိင္ မယ္လုိ႔ ခန႔္မွန္းတယ္”ဟု ဟုန္လွ်န႔္မွ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွတင္ျပေပးသည့္အကူအညီကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျမန္ဆံုးကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးေသာႏုိင္ငံျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသည့္အခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အၿမဲကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား မည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာအက်ဳိးကိုေဆာင္ေနပါေၾကာင္းဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္ေရးရာအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာ တင္ျပေပးခဲ့ၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းတပ္ဆင္ႏုိင္သည့္အိမ္(Portable Dwellings )အလံုး (၁၁၀၀)ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။ “ေရြ႕ေျပာင္းတပ္ဆင္ႏုိင္တဲ့အိမ္ တပ္ဆင္ျခင္းနဲ႔ ျဖတ္ခ်ျခင္း အကုန္အဆင္ေျပတယ္။ ျပည္သူေတြ လွ်င္ျမန္စြာ ဝင္ေနႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ အကူအညီႀကီးျဖစ္တယ္”ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေျပာၾကားခဲ့သည္။