လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား “ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း”APP ျဖင့္ ေက်ာက္ေတာဥယ်ာဥ္သုိ႔ ေလ့လာ

ဒုတိယအႀကိမ္“လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ မီဒီယာသမား မြမ္းမံ သင္တန္း”အစီအစဥ္သုိ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအုိ (၄)ႏုိင္ငံမွ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ သင္တန္းေပး/ပညာသင္ယူေလ့လာေနေသာ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ စသည္ႏုိင္ငံ(၆)ခုမွ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (၁၄)ေယာက္ႏွင့္အတူ ႏုိဝင္ဘာလ(၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ “ယူနန္ လည္ပတ္ျခင္း”APP ျဖင့္ ေက်ာက္ေတာဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပပါတယ္”ဆုိသည္မွာ ေလ့လာသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာသူမ်ားသည္ တံခါးဝတြင္ မ်က္ႏွာ scan ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေတာဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎စက္ပစၥည္းကုိ ကမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တီဗီြ၊ အသံလႊင့္ဌာနမွ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Kin Vibol အား အလြန္အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ “အဆင္ေျပပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာ scan ဖတ္ျခင္း ကတစ္ဆင့္ ဥယ်ာဥ္၀င္ခြင့္လက္မွတ္ဝယ္ႏုိင္တာဟာ တန္းစီခ်ိန္ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္ေလ”ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥယ်ာဥ္အတြင္းေလ့လာရာတြင္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ မိမိဖုန္းတြင္ပါရိွေသာ “ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” APP ျဖင့္ ႐ႈခင္းသာေနရာမိတ္ဆက္ျခင္းကုိ နားေထာင္ၿပီး မိမိေလ့လာသည့္လမ္းေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ခဲ့ သည္။ “‘ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း’APP က ကြၽန္မကုိ ခရီးသြားလာေရး နည္းပညာအသစ္ကုိ ေလ့လာခြင့္ ရေစပါတယ္”ဟု ယူနန္ေနာ္ေမာ္တကၠသုိလ္မွ ထုိင္းဘာသာဆရာမ ဖန္းစုခ်င္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီ APP ထဲမွာ ပါတဲ့ ‘လမ္းၫႊန္ေပး’ခလုပ္ကုိ တစ္ခါႏွိပ္ၿပီး မိမိက ဘယ္မွာရွိလဲဆုိတာ ေသခ်ာ သိႏုိင္တယ္။ ေျမပံုကုိင္ၿပီး မိမိတည္ရွိတဲ့ေနရာကုိ ရွာစရာမလုိပါဘူး။ စကားေျပာၿပီး ခရီးသြားလာေရး ေနရာကုိ မိတ္ဆက္တာကလည္း ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ ေခၚစရာလည္းမလုိေတာ့ဘူးေလ။ မိမိတစ္ ေယာက္တည္း ေလ့လာရင္း ဓာတ္ပံု႐ုိက္ႏုိင္တယ္ေလ”ဟု ေလ့လာသူမ်ား ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္က စမတ္ခရီးသြားလာေရးကုိ အသံုးျပဳခံစားခ့ဲတယ္။ ဒါက နည္းပညာအသစ္ တစ္မ်ဳိးပါ။ လာအုိႏုိင္ငံမွာ အခုမရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က လာအုိျပန္ၿပီးေနာက္ ယူနန္ေက်ာက္ေတာ ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယူနန္စမတ္ခရီးသြားလာေရးနည္းပညာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုနဲ႔သူငယ္ခ်င္း မ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးမယ္။ သူတုိ႔လည္း ယူနန္ကုိ လာေလ့လာခံစားေစခ်င္လုိ႔ပါ”ဟု လာအုိႏုိင္ငံမွ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံလႊင့္ဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ဝင္းသည္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း “ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” APP အတြင္းပါရိွသည့္ “အပင္ႏွင့္ပန္းမ်ား ခြဲျခားသိျမင္ျခင္း”စနစ္ျဖင့္ လမ္းေဘးတြင္ ပန္းမ်ား၊ အပင္မ်ား scan ဖတ္ေလ့လာေနသည္။ “ေက်ာက္ေတာဥယ်ာဥ္က သဘာဝေပးတဲ့ အေမြအႏွစ္႐ႈခင္းသာျဖစ္တယ္။ ‘ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း’APP က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါ တယ္”ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။