၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ Virtual Reality ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအစည္းအေဝး ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

 စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ Virtual Reality ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အစည္း အေဝးအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ(၂၂)ခုမွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း (၁၃၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သတင္းအရ ယခုအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပသသည့္ Virtual Reality နည္းပညာသည္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳေနေသာ နယ္ပယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းကုိ လြမ္းျခံဳမႈရိွေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန(ကြန္ရက္သတင္း)
ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway.

ျပင္ပစူးစမ္းစြန္႔စားရျခင္း Virtual Reality အေျခအေနကုိ ပရိသတ္မ်ား လက္ေတြ႕ခံစားေနစဥ္။

ျပပြဲတြင္ Virtual Reality စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လက္ေတြ႕ေလ့လာေနစဥ္။

ေလထီးခုန္ျခင္း Virtual Reality ကုိ ျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္သူတစ္ေယာက္မွ လက္ေတြ႕ခံစားေနစဥ္။

ပ်ံသန္းမႈ Virtual Reality စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္သူတစ္ေယာက္မွ လက္ေတြ႕ေလ့လာ ေနစဥ္။