ျမန္မာဖရဲသီးျဖင့္လက္ဆင့္ကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး –သြင္းကုန္တိုးခ်ဲ႕ေနသည့္ ယူနန္ေစ်းကြက္

သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဖရဲသီး၊ သခြာေမႊးသီး၊ သရက္သီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔က ေရႊလီၿမိဳ႕၀မ္တိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သစ္သီး၀လံသြင္းကုန္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး၀လံအသင္း၊ ျမန္မာဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ပန္းမန္အသင္း စသည့္ဌာနတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္သီး၀လံအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံပို႔ကုန္၏ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိစၥမ်ားအေပၚ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ တင္သြင္းတဲ့အတိုင္းအတာပမာဏ ႀကီးမားလာေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဒီအခြင့္ေကာင္းကိုယူၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမယ္။”ဟု ဤေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးစီးက်င္းပသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေရႊလီၿမိဳ႕၀မ္တိန္ခ်န္ေဟာ္လီမိတက္ကုမၸဏီ (ေအာက္တြင္ ခ်န္ေဟာ္ကုမၸဏီဟု အတိုခ်ဳံးေခၚေ၀ၚမည္) အေထြေထြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန မန္ေနဂ်ာ လ်ဴဟုန္ဖန္က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုတို႔အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရရွိေသာေအာင္သီးေအာင္ႏွံျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေအာက္တိုဘာလမွ လာမည့္ႏွစ္ ေမလထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ သစ္သီး၀လံပြဲစားကုန္သည္တို႔သည္ ၀မ္တိန္တြင္ ဆံုဆည္းၿပီး ၀မ္တိန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ဖရဲသီးမ်ား ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေစ်းစကားညိႇႏိႈင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ သေဘာတူညီၿပီးပါက ဖရဲသီးတင္ထားေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ၀မ္တိန္နယ္စပ္ဂိတ္မွေန၍ ယူနန္သို႔ တစ္စီးၿပီးတစ္စီး ၀င္ေရာက္ၾကၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္အသီးသီးသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေတာ့သည္။

“ေဆာင္းရာသီမွာ ျမန္မာဖရဲသီး စားလို႔ရတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားစြာအဖို႔ ခံစားခ်က္ေတြ ကိုယ္စီရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဟာေပါ့စားရင္းနဲ႔ ျမန္မာဖရဲသီးကို စားႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ၀ယ္သူ မစၥတာဖန္က ေျပာၾကားပါသည္။

တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ရာသီအလိုက္ ဖရဲသီး၏အေရအတြက္အားျဖင့္ ျမန္မာဖရဲသီးမွာ (၈၀%) ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ “ပူေႏြးေျခာက္ေသြ႕တဲ့ရာသီမွာ ဖရဲသီးရွင္သန္ဖို႔ လြယ္တယ္။ ေနညအပူခ်ိန္လည္း ေတာ္ေတာ္ကြာျခားခ်က္ရိွတယ္။ တ႐ုတ္ေဆာင္းရာသီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေအးျမတဲ့ရာသီျဖစ္တယ္။ ဖရဲသီးရွင္သန္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀ေပးစြမ္းတဲ့ အားသာခ်က္ရွိပါတယ္။”ဟု လ်ဴဟုန္ဖန္က မိတ္ဆက္ေျပာၾကားပါသည္။ ျမန္မာဖရဲသီးသည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္သည့္သက္တမ္းမွာ ၾကာရွည္လွၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္း ဖရဲသီးေရာင္း၀ယ္ေရးလည္း ေကာင္းသထက္ေကာင္းလာပါသည္။

ခ်န္ေဟာ္ကုမၸဏီသည္ ၀မ္တိန္လယ္ယာထြက္ကုန္ ကုန္ေလွာင္႐ံု၊ အျမန္ေခ်ာပို႔အီလက္ထရြန္နစ္ အေရာင္းအ၀ယ္စင္တာကို တည္ေထာင္ၿပီး ကုန္သည္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္တို႔သည္ ၎စင္တာကို အေျခစိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဖရဲသီးစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းကိစၥတြင္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိပါသည္။ အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ ခ်န္ေဟာ္ကုမၸဏီအျပင္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ျမန္မာဖရဲသီးတင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကပါသည္။

“အခု တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမႏၱေလးအနီးတစ္၀ိုက္နဲ႔ (၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွာ ေဒသခံလယ္သမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ လယ္သမားရဲ႕ ေျမကို ငွမ္းရမ္းၿပီး ဒီလုပ္ငန္းရွင္တို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးေငြ၊ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ဖရဲသီးေတြ စိုက္ထားပါတယ္။”ဟု လ်ဴဟုန္ဖန္က ေျပာျပသည္။ “ကုမၸဏီနဲ႔ လယ္သမား”ဟူေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမွာ ျမန္မာလယ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ သိပၸံနည္းက်ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲဲ့သည္။ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ဖရဲသီးမ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး လယ္သမားတို႔၏ ၀င္ေငြလည္း တိုးမ်ားလာပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္လုပ္မႈရင္းႏွီးေငြလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ “ဘ၀ကို ဖရဲသီးလို ခ်ဳိေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ပါ ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ ျမန္မာလယ္သမားတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
(သတင္းေထာက္–Cao Yunbo၊ Liu Ziyu ပံု–Zhou Yanxin)