အမ်ဳိးသမီးနီမာလားမူက တိဗက္ေက်းရြာအုပ္စုအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အက်ဳိးေဆာင္ေန

“နီမာလားမူက လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္တယ္”ဟု ယူနန္ျပည္နယ္တီခ်င့္တိဗက္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ သခ်င္ခ႐ုိင္ယြင္လင္ေက်းရြာအုပ္စု၏ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး နီမာလားမူအေၾကာင္းေျပာဆုိတိုင္း ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကားသည္။ သူတုိ႔ခ်ီးမြမ္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး နီမာလားမူသည္ ယြင္လင္ေက်းရြာအုပ္စုစာတုိက္ေရးရာဌာန၏ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူမသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ထင္း႐ႉးမႈိ ပုိ႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးခဲ့သည္။

ေတာေတာင္ၾကား သဘာဝထင္း႐ႉးမႈိ ဆြတ္ခူးၿပီး ျပန္လာေသာ ရြာသားက်ားရွီးဝူက်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ယြင္လင္စာတုိက္ေရးရာဌာနသုိ႔သြားကာ ထင္း႐ႉးမႈိအား ေရာင္းဝယ္သူဆီ ပုိ႔ေဆာင္သည္။

က်ားရွီးဝူက်ားသည္ မၾကာခင္က Wechat ျဖင့္ ဓာတ္ပံုျပကာ ထင္း႐ႉးမႈိေရာင္းျခင္းပညာကုိ နီမာလားမူ ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္လည္း သူ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေပက်င္းၿမိဳ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရမည့္ အမွာစာရင္း ရရိွေနသည္။

“ေပက်င္းမွာ ေနတဲ့ဧည့္သည္က ထင္း႐ႉးမႈိကို အျမန္ေခ်ာပုိ႔န႔ဲ ပုိ႔ခုိင္းတယ္၊ သူက Wechat နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ထံ ပုိက္ဆံရွင္းေပးတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ထင္း႐ႉးမႈိက အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာမထားႏုိင္ပဲ ပ်က္စီးလြယ္တယ္ေလ။ နီမာလားမူမွာ နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းရွိတယ္။ သူမက ေရျမႇပ္ေသတၱာနဲ႔ ေရခဲအိတ္အသံုးခ်ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕အခက္အခဲကုိ လြယ္လြယ္ကူကူေျဖရွင္းေပးတယ္။”ဟု က်ားရွီးဝူက်ားမွ သတင္းေထာက္ အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်ားရွီးဝူက်ားအျပင္၊ အမ်ဳိးသမီး(၃)ေယာက္သည္လည္း နီမာလားမူဆီ ထင္း႐ႉးမႈိ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ယြင္လင္စာတုိက္ေရးရာဌာနကုိ သြားၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ယြင္လင္စာတုိက္ေရးရာဌာန လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း စည္ကားလာခဲ့သည္။

“ယြင္လင္ေက်းရြာအုပ္စုက အရမ္းေဝးတယ္၊ အျခားအျမန္ေခ်ာပုိ႔ကုမၸဏီလည္း ဒီမွာ စခန္းခ်တာ မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားေတြက အျမန္ေခ်ာပုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရယူဖုိ႔ ယြင္လင္စာတိုက္ေရးရာဌာနကုိ သြားၾကရတယ္။ အရင္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းလုိ႔ ထင္း႐ႉးမႈိလုိ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ မထားႏုိင္တဲ့ပစၥည္းကုိ ကြၽန္မတုိ႔ အျမန္ေခ်ာပုိ႔နဲ႔ မပုိ႔ရဲဘူး။ အခုဆုိရင္ အျမန္ေခ်ာပုိ႔က ျမန္ျမန္ေရာက္ႏုိင္ တယ္၊ ထုပ္ပုိးပညာလည္းေကာင္းမြန္လာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က စိတ္ခ်တယ္။ ထင္း႐ႉးမႈိထြက္တဲ့အခ်ိန္ ကာလမွာ နီမာလားမူက ညတုိင္း႐ံုးဆင္းခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်ၿပီး နံနက္မွာလည္း ေစာေစာစီးစီး အထုပ္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ရတယ္”ဟု ရြာသူ စံုး႐ႈပ္က ေျပာၾကားသည္။

“အရင္က လမ္းေဟာင္းနဲ႔ပဲ အထုပ္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ရေတာ့ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕ကို တစ္နာရီေလာက္ၾကာမွ ေရာက္ႏုိင္တယ္။ တစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ပဲပုိ႔တယ္။ အခု လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ မိနစ္ (၃၀)ပဲၾကာေတာ့တယ္။ အထုပ္ပုိ႔ႏႈန္းလည္း တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါ႔အျပင္၊ ကြၽန္မတုိ႔က ထင္း႐ႉးမႈိအထုပ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဌာနခြဲသုိ႔ ပုိ႔ေပးရတယ္”ဟု နီမာလားမူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ နံနက္(၄)နာရီခန႔္ ေတာင္ၾကားသုိ႔ ထင္း႐ႉးမႈိသြားေရာက္ရွာေဖြဆြတ္ခူးေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရြာသူရြာသားသည္ အိမ္တြင္ ဆိတ္၊ ႏြားကုိ ေမြးေသာေၾကာင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေစာေစာျပန္လာသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ တစ္ရက္လံုး ထင္း႐ႉးမႈိ ရွာေဖြၾကသည္။ “ကြၽန္မတုိ႔လည္း ထင္း႐ႉးမႈိကုိ ဝယ္ေနတဲ့ ကုန္သည္ထံ စာတုိက္ေရးရာဌာနရဲ႕ အီး-ကုန္သြယ္မႈ(e-commerce)ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ အဲဒီေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ေရာင္းခ် နည္းနဲ႔ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ေဆာင္နည္းကုိ သင္ၾကားေပးတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာဟာ ရြာသူရြာသားေတြအတြက္ ဝင္ေငြတုိးမ်ားေစတယ္ေလ။ ကြၽန္မလည္း ဝမ္းသာပါတယ္”ဟု သူမက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာင္မွာလည္း ကြၽန္မတုိ႔က စာတုိက္ေရးရာဌာနရဲ႕ အီး-ကုန္သြယ္မႈ(e-commerce)ေဖာင္ေဒးရွင္း ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ ေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ သစ္သီးဝလံေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မစီစဥ္ေနတယ္”ဟု နီမာလားမူက ေျပာၾကားသည္။ သူမ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူမ Wechat ျဖင့္ ျပသသည့္ ယြင္လင္အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကုိ ေအာ္ဒါမွာယူသူရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ စိတ္ထဲ တြင္ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆြဲထားၿပီး ခ်မ္းသာျခင္းအဓိပၸါယ္ ရရွိေသာပန္းတစ္ပြင့္သကဲ့သုိ႔ တိဗက္ေဒသ တြင္ ဖူးပြင့္ေနေတာ့သည္။
သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန(ကြန္ရက္သတင္း)မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။
ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway.