ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ လီက်န္းႏွင္းေတာင္၊ ပန္းမန္ပင္လယ္၊ ေရာင္စံုမီးပံုးပြဲေတာ္

သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

ႏွင္းေတာင္အလွတရား၊ ပန္းမန္ပင္လယ္အလွတရား၊ ေရာင္စံုမီးပံုးအလွတရား လာေရာက္ရႈစားၾကည့္ရႈပါ။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္လီက်န္းႏွင္းေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲေတာ္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ လီက်န္းႏွင္းေတာင္၊ ပန္းမန္ပင္လယ္၊ ေရာင္စံုမီးပံုးပြဲေတာ္”မွာ ခရီးသည္ႏွင့္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏ ႏွစ္သက္အားေပးျခင္းကို ခံရပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲေတာ္၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ (၄)သိန္းစတုရန္းမီတာရွိၿပီး ယခုလက္ရွိကာလအထိ လီက်န္း၏ အႀကီးဆံုးရိုးရာမီးပံုးပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ဤမီးပံုးပြဲေတာ္မွာ အဓိကေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေဒသဇုန္မ်ားစြာကို ခြဲျခားခင္းက်င္းျပသၿပီး တမူထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္သာရမ်ား ပါရွိသည္။ ေခတ္မီေသာသိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ရိုးရာအႏုပညာ အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ အသံ၊ အလင္း၊ ပံုစံ၊ အေရာင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး စသည္တို႔ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္းေရာစပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခရီးသည္တို႔အား အပန္းေျဖလည္ေပတ္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွေနသည္။ ညပိုင္းတြင္ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ ေရာင္စံုမီးပံုးမွ ျဖာထြက္လာေသာအလင္းသည္ ခရီးသည္မ်ားစြာအား စိတ္၀င္စားေစပါသည္။ ဤအလွတရားမ်ားအား ေနာက္ခံထားကာ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အုပ္စုလိုက္ အမွတ္တရဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးၾကပါသည္။

(သတင္းေထာက္–Li Ning)