ယဥ္ေက်းမႈဆက္ခံသူျဖစ္သည့္ ေဟာ္က်င္ေမသည္ ထာခ်န္ခ႐ိုင္မွ မိုးေစြငွက္ကဲ့သို႔ အက္ပစ္ကဗ်ာ “King Gesar”ကို ေဖာ္က်ဴးသီဆို

“မင္း ဘာျဖစ္လို႔ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ပဲ ၿဖီးတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ မ်က္ႏွာတစ္၀က္ပဲ သစ္တာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ လက္တစ္၀က္ကအျဖဴ၊ တစ္၀က္ကအမည္း ျဖစ္ေနတာလဲ” …… အသက္ (၅၃)ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည့္ ေဟာ္က်င္ေမသည္ ေကာင္းကင္ေပၚရွိေနဗိမာန္ကို ခန္႔ညား တည္ၾကည္စြာ ေမာ္ၾကည့္ကာ နား၀င္ခ်ဳိလွေသာ ေတးသီဆိုသံက နားေထာင္ေသာ ပရိသတ္မ်ားအား စိတ္ခံစားထိခိုက္မိကာ မ်က္ရည္က်ေစသည္။ တိဗက္လူမ်ဳိးအတြက္ မဟာအက္ပစ္ကဗ်ာ “King Gesar” ကို ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုသည့္အခါတုိင္း ေဒသခံျဖစ္ေစ၊ ခရီးသည္ျဖစ္ေစ နားေထာင္ေသာပရိသတ္တို႔သည္ ေလးနက္စြာ လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ ရိွၾကသည္။

“King Gesar” သည္ တိဗက္လူမ်ဳိးတို႔၏ မဟာအက္ပစ္ကဗ်ာ ျဖစ္သည္။ ၾကာျမင့္ေသာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဤကဗ်ာသည္ ႏႈတ္တိုက္သင္ေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တိဗက္ေဒသတြင္ တြင္က်ယ္စြာ ျဖန္႔ေ၀လ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွင့္ အႏုပညာတစ္မ်ဳိးအေနျဖင့္ တမူထူးျခားေသာ “ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုျခင္း” တင္ဆက္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ယူနန္ျပည္နယ္ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲတြင္ “King Gesar” ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုမႈအႏုပညာသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္လာသည္။ “King Gesar” ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုမႈကို တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆက္ခံသူလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့ပါသည္။

“အသက္(၁၄)ႏွစ္မွစၿပီး “King Gesar” ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုမႈအႏုပညာကို စတင္ခဲ့တာ။ ဒီလိုအေၾကာင္းၾကားရတာဟာ ကၽြန္မစိတ္ကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္လို႔ ေဖာ္က်ဴးေတး သီဆိုခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ ဒီအႏုပညာကို ဆက္လက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေနပါတယ္။ အခုကေတာ့ (၅၂)ပုဒ္ကို အကုန္လံုး ဆိုတတ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္မ အၿမဲ ေတးဆိုသြားမယ္။ King Gesar ပံုျပင္ကို အဆက္ဆက္ ဆက္ခံႏိုင္ေစရမယ္။”ဟု ေဟာ္က်င္ေမက ၿပံဳးၿပံဳးေလးျဖင့္ ေျပာျပပါသည္။ အႏုပညာ ဆက္ခံႏိုင္သည့္အတြက္ ႏွစ္ျခိဳက္သည့္အျပင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေဟာ္က်င္ေမသည္ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿမဲတမ္း သင္ယူေလ့က်င့္ သီဆိုပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္သည္ ျပာလဲ့လဲ့ေကာင္းကင္မွ အေရာင္ကြာျခားခ်က္ ထင္ရွင္းေသာ တိဗက္သစ္သားအေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ တိုး၀င္လာသည္။ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ ထာခ်န္ခ႐ိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဤအဓိပၸာယ္ေလးနက္ေသာ ေတးဆိုမႈတြင္ နစ္ေမ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ “King Gesar” ေဖာ္က်ဴးေတးဆိုမႈအႏုပညာကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဆက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
(ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ သတင္းေထာက္ — Zhang Ruogu၊ Xiong Yan၊ Chu Donghua၊ Li Wenjun)