ယူနန္ပထမဆံုး စမတ္စားေသာက္ဆိုင္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

 

ယူနန္ပထမဆံုး စမတ္စားေသာက္ဆိုင္ကို စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔က ကူမင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ Koubei App သို႔မဟုတ္ Alipay ၀က္ဆို္က္တြင္ သံုးေဆာင္မည့္ ဟင္းလ်ာမ်ား ႀကိဳတင္မွာယူထားႏိုင္ၿပီး မိမိရယူလိုသည့္အခ်ိန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္မွ သြားယူၿပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဤစားေသာက္ဆိုင္ေရာက္မွ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ဟင္းမွာလို႔ ရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ဟင္း၏ နံပါတ္ကိုရယူၿပီး ဟင္းယူသည့္ဗီ႐ိုမွ ယူလိုက္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းစားလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (သတင္းေထာက္–Liu Ranyang)