ျမန္မာႏိုင္ငံ ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္း ေအာက္တိုဘာလ ဖြင့္လွစ္မည္

ျမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္းခရီးသြားလာေရးမိတ္ဆက္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔က ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားစြာအတြက္ ၿမိတ္ကၽြန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ ခရီးသြားထိပ္တန္းေဒသျဖစ္ၿပီး “National Geographic”မဂၢဇင္းမွ အသြားသင့္ဆံုးေသာခရီးသြားထိပ္တန္းေဒသဟု ခ်ီးမြမ္းေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္တစ္သန္းေက်ာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံုးသန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေလးသန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သံုးသန္းနီးပါး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သံုးသန္းေလးသိန္း ေက်ာ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးသည္ဦးေရမွာ ဒုတိယေနရာတြင္ အၿမဲတမ္းရပ္တည္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကူမင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုးေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ ဦးစိုးပိုင္က မိတ္ဆက္ေျပာၾကားပါသည္။

အဆိုပါမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ Impression of Myanmar Travels and Toursကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူသည္ ျမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္းခရီးသြားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမိတ္ကၽြန္းစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖက္အစြန္အဖ်ားေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားကၽြန္းဆြယ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အႀကီးဆံုးကၽြန္းစုျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ သဘာ၀ကၽြန္းစုလည္းျဖစ္သည္။ ျမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္ ျပည့္စံုေသာ ကၽြန္းကေလးျဖစ္ၿပီး တဆက္တည္းရွိေသာ ေငြေရာင္ကမ္းေျခသည္ စိတ္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ပင္လယ္ေအာ္၊ ၾကည္လင္ေနေသာပင္လယ္ေရ စသည့္အလွတရားမ်ားကို ရႈစားႏိုင္ပါသည္။

(သတင္းေထာက္–Zi Yuelu)