ဆင္းရဲမြဲေတမႈေျဖရွင္းရန္ ေနရာခ်ေပးသည့္စခန္းေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေနထုိင္မႈဘဝေကာင္းမြန္လာ

ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္ ညိဳက်ဲေက်းရြာအုပ္စု စီးခ်ိေဖာ္ေနရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားအၾကား ေနအိမ္သစ္ (၃၄)လံုးတည္ရွိေနၿပီး ေနအိမ္တုိင္း၏တံခါးေရွ႕အေရာက္ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္ထားသည္။ အဆိုပါ ေနရာသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေနရာခ်ေပးသည့္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း

လြန္ခဲ့ေသာ(၃)ႏွစ္မွာ ေလာ္ယံုရွင္းႏွင့္သူ၏မိသားစုမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအေျခအေနအလြန္ဆုိးဝါး ေသာ ဖူေဟာ္ေျမာက္ရြာတြင္ ေနသည္။ ထုိေနရာသည္ ေနပူလွ်င္ ဖံုမ်ား၊ မုိးရြာလွ်င္ ရႊံ႕ွဗြက္ထ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္းအဆင္မေျပ၊ ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လူ သုိ႔မဟုတ္ ျမင္းျဖင့္ ပုိ႔ရသည္ဟု ေလာ္ယံုရွင္းမွ ေျပာသည္။

“ေဘးအႏၱာရာယ္လည္းမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ၊ ဆင္ေျခေလွ်ာေတာင္ယာေျမက ေရစိမ့္ဝင္တယ္၊ ေျမၿပိဳ တယ္၊ ဝင္းထရံနဲ႔ အိမ္အတြင္းထိပါ နစ္ျမဳပ္တယ္္”ဟု ေလာ္ယံုရွင္းမွ ေျပာသည္။

အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္သည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္အညီ ဖူေဟာ္ေျမာက္ရြာအား ပထမအသုတ္ဆင္းရဲ မြဲေတမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေနရာခ်ေပးသည့္စခန္းစာရင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး အဆုိပါရြာ၏အိမ္ေထာင္စု(၃၄)စုအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စီးခ်ိေဖာ္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္တုိင္းတြင္ ေနရာျခည္စြမ္းအားေရေႏြးေပးစက္ကုိ တပ္ဆင္ေပးသည္ျဖစ္ရာ ေနထုိင္ေရးအေျခအေနမွာ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေနထုိင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အစဥ္အၿမဲထိန္းသိမ္းေန

“အခုဆုိရင္ အရမ္းေကာင္းလာပါတယ္။ ကားက အိမ္ေရွ႕ထိ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ႏုိင္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ အိမ္ေတြဆို Minibus ဝယ္ထားတယ္”ဟု အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္ ညိဳက်ဲေက်းရြာအုပ္စု ဖူေဟာ္ရြာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရဝန္ထမ္း ယမ္က်ီကမ္းက ေျပာသည္။ “အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာအားလံုးစုေဝးေမြးျမဴလုိ႔ လမ္းေပၚမွာ တိရစၦာန္အညစ္အေၾကးမ်ား လံုးဝမေတြ႕ႏုိင္”ဟု သူက ဆက္လက္ရွင္းျပေပးသည္။

ရြာသစ္ထဲတြင္ ေရေဘးကာကြယ္ရန္ နံရံႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းခြဲေျမာင္းမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားက ေတြ႕ခဲ့သည္။ အလ္ဟုိင္ခ႐ုိင္သည္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၉)သန္းရင္းႏွီးၿပီး ရြာသစ္အေျခခံအေအာက္အအံုကုိ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ေငြတုိးမ်ားေစသည္

“တစ္ခ်ဳိ႕ ရြာသူရြာသားေတြက အစမွာ ေနအိမ္မေရႊ႕ခ်င္ၾကဘူး။ သူတုိ႔က အိမ္ေရႊ႕စရိတ္တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(၆)ေသာင္းကုိ ေခ်းၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္မွာ စုိးရိမ္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ရြာေဟာင္းရဲ႕ဘဝနဲ႔ က်င့္သားရေနတာျဖစ္တယ္။ အရင္အခ်ိန္ေတြတုန္းက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဆင္မေျပလုိ႔ မိသားစုတစ္စုလံုး ေမြးျမဴေရးန႔ဲလယ္ယာထဲမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ရတယ္။ လယ္ယာသီးႏံွေတြ ေရာင္းတာကလည္း ဝင္ေငြနည္းပါးပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာမွ တ႐ုတ္ေငြယြမ္ (၃၀၀၀)ကေန (၄၀၀၀)ေလာက္ပဲရႏုိင္တယ္”ဟု ေလာ္ယံုရွင္းကေျပာသည္။

ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု(၃၄)စုတြင္ အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းဝင္သည့္ ေနအိမ္(၁၆)လံုးအတြက္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ လူတုိင္းပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ တ႐ုတ္ေငြ (၂၆၀၀၀)ယြမ္ေပးသည္။ အတူတူေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု (၁၈)စုအတြက္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ တ႐ုတ္ေငြ (၃၅၀၀၀) ယြမ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေနအိမ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ကိုလည္း ဘဏ္မွ သီးသန႔္ေငြေခ်းႏုိင္သည္။

“လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝင္ေငြလည္းတုိးမ်ားလာတယ္။ လမ္းသြား လမ္းလာအဆင္ေျပတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုိလည္း ေခြၽတာႏုိင္တယ္။ လယ္ယာေျမမွာ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္တဲ့အျပင္ အျခားေနရာေတြမွာလည္း အလုပ္သြားလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဝင္ေငြေကာင္းလုိ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြ လည္း ျမန္ျမန္ျပန္ဆပ္ႏုိင္တယ္။ စီးပြားေရးအတြက္ ဖိအားမမ်ားေတာ့ပါဘူး”ဟု ေလာ္ယံုရွင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အျပင္သုိ႔အလုပ္သြားလုပ္ျခင္း၊ လယ္ယာတြင္ သီးႏံွစုိက္ ျခင္းအျပင္ ရြာသူရြာသား မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္ေထာင္စုတုိင္းက အိမ္ေရွ႕အိမ္ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပင္ႏွင့္ Pisum Satinum ကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားၾကရာ ဝင္ေငြလည္းပုိမုိမ်ားလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။