ကန္းစုျပည္နယ္တြင္းဟြန္ၿမိဳ႕၏ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ သဲကႏၲာရ႐ႈခင္းအလွ

ကန္းစုျပည္နယ္တြင္းဟြန္ၿမိဳ႕ယဥ္ရွားေတာင္လျခမ္းေလး ႐ႈခင္းဇုန္တြင္ ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔က ခရီးသည္ မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ႐ႈခင္းဇုန္အတြင္း ႐ႈခင္းမ်ားသည္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကဲ့သုိ႔လွပေနၿပီး ခရီးသည္ မ်ားက သဲကႏၲာရ႐ႈခင္းအလွကုိ အားပါးတရ႐ႈစားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။