ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္လ(၇)ရက္ေန႔က က်င္းပကာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရန္ကုန္တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရအေျခစုိက္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ယဥ္ေက်းမႈခင္းက်င္းျပသသည့္စင္ျမင့္အေနႏွင့္ တရုတ္သမၼတႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔က ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ အျပန္အလွန္ထူေထာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ရန္ကုန္တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔က ဆုိင္းဘုတ္တင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာသည္ “ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပန႔္ပြားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ”ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အျပင္ တရုတ္ျပည္သူလူထုႏွင့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအၾကား သိရွိမႈႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးမ်ားေစေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာသည္ ၁၃၄၂ စတုရမ္းမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး စာသင္ခန္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ျပခန္း၊ လက္ေတြ႕ခန္းစသည္တို႔ပါဝင္ကာ ျပပြဲျပသျခင္း၊ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ “ယူနန္ရုပ္ရွင္အထိမ္းအမွတ္သီတင္းပတ္”၊ “ယူနန္စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ ပြဲေတာ္”၊ “ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ”စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ဘာသာစကား၊ လက္ေရးလက္သားအတတ္၊ ပန္းခ်ီပညာ၊ ေတးဂီတ၊ အကပညာ၊ ဝူ႐ႉးပညာ၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆး၊ ႏွိပ္နယ္ ျခင္းစသည့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤစင္တာ၏ စာၾကည့္တိုက္ စာဖတ္ခန္းအား အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေန႔စဥ္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(သတင္းေထာက္-Tang Lina၊ Li kaiyi)