တရုတ္ျမန္မာမီဒီယာ လက္တြဲမွတ္တမ္းတင္သည့္ <<အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း>> စတင္ ရိုက္ကူးေတာ့မည္။

ဇြန္လ(၁၅)ရက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္-အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္သြယ္မႈ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို ကူမင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသျပပြဲႏွင့္ ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲ၊ ကုန္သြယ္မႈညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကဖြဲ႕စည္းမႈက႑ပိုင္းအျဖစ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲကို ႏွစ္စဥ္ (၁)ႀကိမ္က်င္းပၿပီး ၄င္းအစည္းအေ၀းပြဲ ကို ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အလွည့္က်ေခါင္းေဆာင္ သဘာပတိႏိုင္ငံစနစ္ျဖင့္က်င္းပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္၏ အစည္းအေ၀းအတြက္ အလွည့္က် သဘာပတိႏိုင္ငံအ  ျဖစ္ ဦးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

      ဤအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးကို “ႏိုင္ငံအသီးသီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးျခင္း၊ စီးပြား ေရး တေပါင္းတစည္းတည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေအာက္တြင္ အခမ္းအနား စတင္ခဲ့သည္။ အဓိကေခါင္းစဥ္ပါ အစည္းအေ၀းႏွင့္ “ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ဆက္ သြယ္ေပါင္းကူးျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးတေပါင္းတစည္းတည္း လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး”၊ ” ႏိုင္ငံရပ္ျခား Digital Economic စီးပြားေရးစနစ္ကို တိုက္တြန္းျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အဆင္ေျပျမန္ဆန္ေစေရး” စသည့္ က႑ခြဲအစည္းအေ၀း(၂)ခု စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံအသီးသီးမွထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အထင္ကရလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား စသည့္ လူဦးေရေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ဆုံစည္း၍ အေတြးအ   ေခၚ ဖယ္လွယ္ၿပီး တင္ျပခ်က္အစုစုကို ဆႏၵျပဳသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

      အစည္းအေ၀းတြင္<<ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္သြယ္မႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ကူမင္း ဆႏၵတူမူ၀ါဒေၾကျငာျခင္း>>၊ <<ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္း ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအသင္းတို႔၏ (၃) ႏွစ္စီမံကိန္း အစီအစဥ္>> ၊ <<ယူနန္  ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအသင္းတို႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာတူညီခ်က္ေရးဆြဲျခင္း>> ၊ <<တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအသင္း၊ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းႏွင့္ မြန္ဂိုႏိုင္ငံတရုတ္ကုန္သြယ္ေရးအသင္း ခ်ဳပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း>>၊<< တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအသင္း ယူနန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ Century Heguang  Technological Development (Beijing) Co., Ltd. တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ ညီခ်က္ေရးဆြဲျခင္း>>၊ တရုတ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသ ထုတ္ကုန္ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း၊တရုတ္ျမန္မာမွတ္တမ္းတင္ပူးေပါင္းရုိက္ကူးေရးဇာတ္ကား<<အိမ္နီခ်င္းေကာင္း>>စသည့္ စီမံကိန္း(၇)ရပ္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနား စသည့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ကမာၻတ၀ွမ္းသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

      အစည္းအေ၀းတြင္ယူနန္အသံလြင့္ဌာနမွ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး၊ ယူနန္ျပည္နယ္ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာလုပ္​ငန္​းစု ဥကၠဌမစၥတာ ေဟရာနင္(He Ya Ning)နွင္​ ့ျမန္​မာနိုင္​ငံ Young ရင္​းနွီးျမဳပ္​နွ႔မူ လုပ္​ငန္​းစု ဥကၠဌမစၥတာ ယံခ်ီ (Yang Qi) တို႔ ပူးေပါင္းရိုက္ကူးမည့္ <<အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္း>>  ဇာတ္ကားအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာအရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးမွ တရုတ္ျမန္မာမွတ္တမ္း တင္ဇာတ္ကား <<အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္း>> ျမန္မာဘာသာျဖင့္   <<ျမန္မာျပည္အလွ>> ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀မႈ  ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ေပၚမွ ရိုက္ကူးျခင္းပုံစံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္  ယူနန္ေတာင္ပိုင္း တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ လန္းခ်န္းျမစ္၊ မဲေခါင္  ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ေဒသအလွ၊ ပထ၀ီသဘာ၀အလွႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈဓေလ့တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးၿပီး တရုတ္ျမန္မာ (၂)ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈသမိုင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့၊ (၂) ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အထူးေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းရိုက္ကူးေရးစီမံကိန္းကို(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ (၈)လပိုင္းတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ (၁)လပိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ၿပီး တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ (၃)ဘာသာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထုတ္လုပ္ေသာဇာတ္ကားျဖစ္သည္။ ၄င္းမွ  တရုတ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာကို အပိုင္း  (၄) ပိုင္းခြဲကာ (၁) ပိုင္းကို မိနစ ္(၃၀) ျဖင့္ထုတ္လႊင့္ၿပီး  အဂၤလိပ္ဘာသာကို  ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ကားအျဖစ္ (၅၂) မိနစ္ျဖင္႔ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။