ခရီးသည္မ်ားသည္ ေယြလြန္ဆီးနွင္းေတာင္၏ ဆီးနွင္းရႈခင္းတြင္ ယစ္မူး၍ ေနေလသည္

ယခုတေလာ ယူနန္လိက်န္၏ ေယြလြန္ဆီးနွင္းေတာင္သည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္တြင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ ဆီးနွင္းက်ျခင္းကို ဆီးႀကိဳခဲ႕ပါသည္။ ျမဴခိုးျမဴနွင္း၀န္းရံ၍ ဆီးနွင္းျဖဴမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေတာင္ထြတ္ ဟာ အလြန္လွပပါသည္။ ဆီးနွင္းက်ၿပီးေနာက္ ေနသာေသာအခါ GanHaiZiကေန ႀကိဳးဆြဲယာဥ္ စီးေနရာသို႕ သြားေရာက္ေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျဖဴစင္ေသာဆီးနွင္းသည္ ရုကၡပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုပ္ထားေၾကာင္႕ သာယာလွပေသာ ဆီးနွင္းပန္းခ်ီေတြကို ဆြဲသလိုလိုဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
ဤတစ္ခါ ဆီးနွင္းက်ေသာဧရိယာ သိပ္မက်ယ္၀န္းပါဘူး။ သို႕ေသာ္ ေယြလြန္ဆီးနွင္းေတာင္သည္ လူအင္အားျဖင္႕ ဆီးနွင္ေတြကို တူးျခင္း၊ စက္ကိရိယာျဖင္႕ ဆီးနွင္းေတြကို တူးျခင္း စသည္႕နည္းလမ္းမ်ား ျဖင္႕ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာလွည္႕လည္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ႔တင္ျပပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူ႕ရဲသားမ်ားသည္လည္း ကင္းလွည္႕၍ ကားလမ္းေပၚ ရွိ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အဟန္႕အတား မရွိ ေတာက္ေလွ်ာက္လမ္း ေပါက္သြားနိုင္သည္ကို ကူညီပံ႔ပိုးပါသည္။

发表评论